Kokteyl
Portakal, greyfurt, havuç, elma, siyah havuç ve üzüm ile.
Atom
Portakal, greyfurt, havuç, elma, siyah havuç, muz ve üzüm ile.
Tropik Atom
Böğürtlen, ananas, kivi, limon, muz, portakal ve fıstık ile.
Süper Tropik Atom

Portakal, greyfurt, havuç, böğürtlen, elma, siyah havuç, üzüm, limon, ananas, muz, bal ve fıstık ile.
Nar - Portakal

Nar ve portakal ile.
Nar - Portakal - Greyfurt - Limon

Nar, portakal, greyfurt ve limon ile.
Nar - Muz - Limon

Nar, muz ve limon ile.
Nar - Üzüm - Ananas

Nar, üzüm ve ananas ile.
Nar - Portakal - Greyfurt

Nar, portakal ve greyfurt ile.
Nar - Elma - Greyfurt

Nar, elma ve greyfurt ile.
Nar - Muz - Portakal

Nar, muz ve portakal ile.
Elma - Siyah Havuç - Üzüm

Elma, siyah havuç ve üzüm ile.
Siyah Havuç - Portakal - Muz

Siyah havuç, portakal ve muz ile.
Nar - Elma - Muz

Nar, elma ve muz ile.
Nar - Siyah Havuç - Siyah Üzüm

Nar, siyah havuç ve siyah üzüm ile.
Ananas - Portakal - Kivi

Kivi, ananas ve portakal ile.
Kivi - Ananas - Muz

Kivi, ananas ve muz ile.
Kivi - Limon - Muz

Kivi, limon ve muz ile.
Üzüm - Elma

Üzüm ve elma ile.
Siyah Havuç - Nar

Siyah havuç ve nar ile.
Portakal

Portakal ile.
Greyfurt

Greyfurt ile.
Elma

Elma ile.
Havuç

Havuç ile.
Siyah Havuç

Siyah Havuç ile.
Siyah Üzüm

Siyah üzüm ile.
Muzlu Süt

Muzlu ile.
Böğürtlen

Böğürtlen ile.
Nar

Nar ile.
Kivi

Kivi ile.
Ananas

Ananas ile.
Limonata

Limon ile.